Configurar l’idioma Català a Linux

Estic fent algunes probes per a mostrar les dates a PHP en Català. Al meu servidor local tot funcionava correctament, pero al passar-ho al servidor remot ha deixat de funcionar.

El codi font es el següent (en PHP):

setlocale(LC_ALL, $lang . "_ES.UTF-8");
echo strftime("%A %e de %B del %Y a " . $translate->_("las") . " %H:%M", strtotime($time));

En castellà funcionaba correctament, pero al passar-ho al català no funciona.

Per a que funcioni, he hagut de fer la següent modificació: Obrir el fitxer /var/lib/locales/supported.d/local i afegir la darrera línea.

es_ES.UTF-8 UTF-8
ca_ES.UTF-8 UTF-8

Despres de desar el fitxer, he executat la següent comanda:

sudo dpkg-reconfigure locales

I ja ha funcionat, ja puc veure la data tant en català com en castellà :) !